Leading Mobile Platform Provider

Game Publishing ● Advertisement ● Payment

ABOUT APPOTA
Appota is the leading mobile platform provider in Vietnam, offering netizens and merchants digital content, mobile payment, and ads services to enrich their lives and businesses.
icon
More than 30 million users
icon
Three focus areas: Game Publishing, Advertisement, Payment
icon
250 employees
icon
Office in Hanoi, HCMC, Singapore and Indonesia
OUR SERVICES
icon
GAME PUBLISHING
icon
ADVERTISEMENT
icon
PAYMENT
news
18:03 - 23:03
03/03
ReactJS, AngularJS, VueJS - 3 cái tên chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng IT Việt Nam cũng như trên thế thới với những…...
news
14:01 - 16:01
19/01
Với mong muốn hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển thị trường tiềm năng Việt Nam, Google đã phối hợp cùng Adsota, tiến…...
OUR PARTNERS
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand